• księgowa
  • Wyprowadzanie zaległości podatkowych krok po kroku

Zaległości podatkowe oraz braki w dokumentacji księgowej to codzienność polskich przedsiębiorców. Dotyczy to zarówno właścicieli wielkich firm, którzy pochłonięci tworzeniem strategii sprzedażowych zaniedbują prowadzenie ksiąg, jak i początkujących przedsiębiorców mających małe rozeznanie w przepisach podatkowych. Wyprowadzanie z zaległości to usługa, która znacznie zmniejsza niebezpieczeństwo oraz dotkliwość kar podczas kontroli ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Kiedy dochodzi do powstania zaległości podatkowych?

Zaległość podatkowa powstaje wówczas, kiedy podatek nie został uiszczony w terminie. Następstwem tej sytuacji jest naliczanie ustawowych odsetek. Karą może być także grzywna lub więzienie. W wielu przypadkach udaje się uniknąć tych kar, ponieważ prawo przewiduje możliwość uzupełnienia brakującej dokumentacji podatkowej po wykryciu zaległości oraz przestępstw podatkowych.

Przebieg procesu uzupełniania dokumentacji księgowej

Aby przeprowadzić proces wyprowadzenia zaległości podatkowych, należy przygotować audyt dotychczasowej dokumentacji księgowej. Zaległości są zazwyczaj wynikiem niedbałego prowadzenia księgowości lub zupełnego jej zaniedbania. Należy przede wszystkim sprawdzić braki oraz określić jej zgodność z wymogami prawnymi.

Kontakt z instytucjami skarbowymi

Następnym punktem odzyskania sprawności księgowej przedsiębiorcy jest określenie wysokości jego zaległości na rzecz instytucji skarbowych i podatkowych. Najistotniejszą częścią pracy związanej z rekonstrukcją dokumentacji księgowej jest wykonanie zaległych księgowań, ewidencji, sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych. Zewnętrzne biura rachunkowe niejednokrotnie podejmują się także kontaktu z instytucjami skarbowymi i uzgodnienia terminów zapłaty zaległości. Zakończeniem tej procedury jest przekazanie odpowiednim organom całej dokumentacji księgowej.

2019-12-02T13:43:12+01:00