Ubezpieczenie2021-07-08T17:21:44+02:00

UBEZPIECZENIE WYKONYWANYCH USŁUG

Rozumiemy znaczenie ubezpieczeń OC (i nie tylko tych) we współczesnych realiach gospodarczych. Dlatego zdając sobie sprawę z ciążącej na nas odpowiedzialności za prowadzone usługi, a także dbając o bezpieczeństwo naszych Klientów, działalność spółki objęta jest ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Posiadane ubezpieczenie, w wartości wyższej niż minimum, daje naszym Klientom gwarancję, że przywiązujemy dużą wagę do ich bezpieczeństwa. Wiedza o ubezpieczeniu podmiotu jest bardzo ważna przy sprawdzaniu biura rachunkowego dla swojej firmy.

Działalność biura rachunkowego objęta ubezpieczeniem w ramach zawartych polis ubezpieczeniowych:

  1. suma gwarancyjna 10.000 EURO – obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorstw wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ubezpieczenie dobrowolne nadwyżkowe z sumą gwarancyjną 1.000.000 zł
  2. suma gwarancyjna 1.000.000 zł – ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność z zakresu kadrowo-płacowego
  3. suma gwarancyjna 1.000.000 zł – ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego doradztwo podatkowe
  4. suma gwarancyjna 150.000 zł – ubezpieczenie OC na jeden wypadek ubezpieczeniowy i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe