• Ubezpieczenie usług księgowych. Na czym to polega?

Według rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 roku biura zajmujące się prowadzeniem ksiąg rachunkowych zobowiązane są do posiadania ubezpieczenia dotyczącego odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten ma na celu ochronę potencjalnych konsumentów usług, którzy na wypadek zaniedbania ze strony biura, posiadają realne zabezpieczenie, chroniące ich przed odpowiedzialnością za błędy wynikające z nieprawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czy każda firma jest zobowiązana do wykupienia takiego ubezpieczenia?

Kto musi mieć ubezpieczenie usług księgowych?

Warto podkreślić, że nie każda firma świadcząca usługi księgowe ma obowiązek posiadania tego typu ubezpieczenia. Przepis ten dotyczy wyłącznie podmiotów, które zajmują się działalnością z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym m.in. sporządzania sprawozdań finansowych, gromadzenia dowodów księgowych, wyceny aktywów i pasywów itp.).

Jeśli biuro rachunkowe w ramach swojego działania popełni błąd, a klient zgłosi sprawę do sądu, to odszkodowanie zostaje wypłacane z polisy. Brak ubezpieczenia oznacza, że odpowiedzialność majątkową za błędy biura księgowego ponosi klient.

Ile wynosi suma ubezpieczenia?

Według rozporządzenia minimalna suma gwarancyjna musi wynosić 10 tysięcy euro, przeliczona po średnim kursie NBP. W 2018 roku minimalna kwota, na jaką miała opiewać polisa wynosiła 41 701 złotych.

Biura rachunkowe, które zajmują się doradztwem podatkowym czy sprawami kadrowo-płacowymi, zobowiązane są do wykupienia ubezpieczenia na wypadek prowadzenia sporów sądowych oraz odpowiedzialności karnoskarbowej. W tym przypadku suma ubezpieczenia może wynosić nawet 200 tysięcy złotych.

Dlaczego warto wybrać biuro z aktualną polisą?

Sprawdzając biuro rachunkowe, warto zwrócić szczególną uwagę na jego staż, zakres oferowanych usług i wykupioną polisę. Ostatnia kwestia jest szczególnie istotna w obliczu ewentualnych pomyłek. Jeżeli nierzetelny księgowy pomyli się w obliczeniach można wejść na drogę sądową i domagać się odszkodowania za błędy. Jeżeli biuro księgowe nie ma aktualnej polisy, odpowiedzialność finansową za błędy ponosi klient.

2019-12-02T14:18:23+01:00