• Sprawozdanie dla GUS

Zasady i podstawy prowadzenia badań statystycznych zostały określone w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej. Ustawa owa ustala organizację i tryb prowadzenia tych badań oraz zakres związanych z nimi obowiązków. Ustawa ustala organizację oraz tryb prowadzenia owych badań. Dokumentem, który ustala zakres tematyczny, przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych oraz związane z nimi obowiązki jest Program badań statystycznych statystyki publicznej. Badania statystyczne mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo udziału dobrowolnego. Jeżeli badanie zostało ujęte jako obowiązkowe, podmioty są zobowiązane do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych i wyczerpujących informacji w zakresie, formie, terminie określonych szczegółowo w programie.
Zadzwoń
605 422 413

Skontaktuj się

Kto ma obowiązek złożyć sprawozdanie w GUS

Obowiązek składania sprawozdania wobec urzędu statystycznego mają wszystkie podmioty gospodarki narodowej, tzn. osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Warto podkreślić, że mają one obowiązek posiadania numeru identyfikacji krajowego rejestru  podmiotów gospodarki – REGON. To właśnie REGONem posługują się przy przekazywaniu informacji wykorzystywanych do celów statystycznych. Informacje przekazywane są do GUSu nieodpłatne i dotyczą prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych, określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Jeżeli przedsiębiorstwo podlegające badaniu korzysta z usług zewnętrznej firmy zajmującej się outsourcingiem księgowości, sprawozdanie może być składane w jego imieniu przez firmę zewnętrzną.

Jak często wykonuje się badanie

Niektórzy przedsiębiorcy ze względu np. na wysokość zatrudnienia lub formę albo rodzaj prowadzonej działalności mogą być zobowiązani do przekazywani określonych informacji systematycznie, np. raz w miesiącu, na kwartał czy raz w roku.  Część może być wybrana losowo jako grupa reprezentatywna niezbędna do danego badania. Należy pamiętać, iż podmioty, odmawiające wykonania obowiązku statystycznego, albo udzielenia informacji  w spisie powszechnym mogą zostać ukarane grzywną.

Skontaktuj się z nami
    *pola wymagane

    2021-02-08T11:00:46+01:00