Loading...
Prowadzenie ksiąg handlowych2019-11-26T14:54:37+01:00

PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

Jeżeli w Twojej firmie prowadzona jest księga handlowa, to nasza oferta jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem! Oferujemy prowadzenie ksiąg handlowych w siedzibie naszego biura w Katowicach lub w siedzibie zleceniodawcy. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości zarówno na rzecz małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Mogą być Państwo pewni, ze wszystkie czynności realizujemy terminowo. Zakres obsługi ustalany jest indywidualnie z każdym Klientem w oparciu o jego potrzeby oraz naszą ofertę, obejmującą:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, w tym również księgowanie kosztów wg MPK
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz wymaganych okresowo bilansów, rachunków wyników, przepływów pieniężnych oraz innych zestawień i deklaracji
 • przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-UE
 • przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; sporządzanie deklaracji CIT-10, CIT-8, IFT
 • ustalenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT oraz wypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań finansowych wg KSR i MSR
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS i NBP
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat
 • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz danych do konsolidacji
 • opracowywanie zakładowego planu kont oraz tworzenie polityki rachunkowości
 • prowadzenie bieżącej analizy zapisów na kontach rozrachunkowych i przedstawiane Klientowi stanu rozrachunków
 • przygotowywanie zestawień dla zarządów i udziałowców
 • przygotowywanie niezbędnych danych dla ubezpieczycieli oraz danych dla potrzeb dokumentacji cen transferowych
 • w ramach obsługi firm z kapitałem zagranicznym przygotowywanie sprawozdań w języku angielskim, niemieckim, włoskim
 • reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej
 • doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej

Do prowadzenia ksiąg handlowych zobowiązane są m.in. spółki handlowe i cywilne oraz inne osoby prawne (z wyjątkiem Skarbu Państwa i NBP), a także osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, których przychody netto przekroczyły sumę 2 mln euro. Więcej informacji w tym zakresie mogą uzyskać Państwo kontaktując się z naszym biurem rachunkowym w Katowicach.