Loading...
Prowadzenie ksiąg handlowych2020-01-23T15:27:23+01:00

Każdy przedsiębiorca, którego przepisu ustawy o rachunkowości zobowiązują do prowadzenia pełnej rachunkowości musi pamiętać również o obowiązku jakim jest prowadzenie ksiąg handlowych. W związku z tym, w naszym biurze rachunkowym oferujemy profesjonalne prowadzenie ksiąg handlowych. Gwarantujemy, że Twoja księga rachunkowa prowadzona będzie w sposób rzetelny, a dokładny zakres usług ustalimy indywidualnie, w oparciu o Twoje potrzeby.
Zadzwoń
605 422 413

Skontaktuj się

Powierz nam swoje księgi handlowe

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1944 roku o rachunkowości, wszystkie spółki kapitałowe prawa handlowego oraz spółki osobowe prawa handlowego zobowiązane są do prowadzenia pełnej księgowości w formie ksiąg handlowych. Ponadto, pełną księgowość muszą prowadzić także spółki cywilne, jawne, partnerskie oraz osoby fizyczne – w przypadku, gdy ich przychody netto ze sprzedaży towarów i operacji za poprzedni rok obrotowy wynosiły ponad 1 200 000 euro.

Księga handlowa stanowi zbiór zapisów księgowych, obrotów oraz sald. Wszelkie zapisy muszą być prowadzone w sposób rzetelny i bezbłędny. Dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych jest dla większości przedsiębiorców stosunkowo problematyczne. Nasza firma oferuje więc usługi z zakresu ich prowadzenia. Gwarantujemy najwyższą jakość w atrakcyjnej cenie. Prowadzenie ksiąg handlowych przez naszą firmę to kompleksowa usługa, w ramach której proponujemy między innymi:

 • sporządzenie bilansu otwarcia,
 • bieżącą ewidencję zdarzeń gospodarczych, a także wyposażenia oraz środków trwałych,
 • tworzenie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS i NBP
 • kontrolę formalno-rachunkową dokumentów.

Potrzeby Klienta i jego zadowolenie są dla nas najważniejsze, dlatego też świadczymy usługi zarówno w naszym biurze w Katowicach, jak i w siedzibie zleceniodawcy. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na świadczenie usług na najwyższym poziomie, zgodnie ze wszelkimi ustawami. W celu uzyskania szczegółowych informacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami  *pola wymagane

  Co jeszcze oferujemy:

  • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, w tym również księgowanie kosztów wg MPK
  • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego oraz wymaganych okresowo bilansów, rachunków wyników, przepływów pieniężnych oraz innych zestawień i deklaracji
  • przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-UE
  • przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; sporządzanie deklaracji CIT-10, CIT-8, IFT
  • ustalenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i podatek VAT oraz wypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
  • sporządzanie sprawozdań finansowych wg KSR i MSR
  • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych
  • przygotowywanie deklaracji Intrastat
  • sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz danych do konsolidacji
  • opracowywanie zakładowego planu kont oraz tworzenie polityki rachunkowości
  • prowadzenie bieżącej analizy zapisów na kontach rozrachunkowych i przedstawiane Klientowi stanu rozrachunków
  • przygotowywanie zestawień dla zarządów i udziałowców
  • przygotowywanie niezbędnych danych dla ubezpieczycieli oraz danych dla potrzeb dokumentacji cen transferowych
  • w ramach obsługi firm z kapitałem zagranicznym przygotowywanie sprawozdań w języku angielskim, niemieckim, włoskim
  • reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej
  • doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej działalności gospodarczej
  Zadzwoń
  605 422 413
  Skontaktuj się