• Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu
 • Projekt przepisów podatkowych „Polskiego Ładu”

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części „Polskiego Ładu”. Dla ponad 23 mln Polaków zmiany w podatkach będą korzystne lub neutralne.

Założenia podatkowe „Polskiego Ładu”

Po konsultacjach społecznych projekt jest przygotowywany do wniesienia do Sejmu. Założono historyczną podwyżkę kwoty wolnej do 30 tys. zł dla wszystkich, niezależnie od zarobków. Niemal 9 mln Polaków przestanie płacić PIT – osoby najuboższe oraz prawie 70% emerytów i rencistów.

Od 2022 r. wysokość progu podatkowego w skali PIT wzrośnie o 40% – z ponad 85 tys. zł do 120 tys. zł. Podatek o stawce 32% płacić będzie o połowę osób mniej niż dotychczas.

Brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku (oraz nowy liniowy sposób jej naliczania u przedsiębiorców) ma zostać zrekompensowany innymi rozwiązaniami.

Dla lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych oraz dla inżynierów stawka ryczałtu spadnie z 17% na 14%. Dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży ITC stawka zmniejszy się z 15% do 12%.

Biznes i inwestycje z „Polskim Ładem”

Aby wspierać innowacyjny biznes i inwestowanie w Polsce, od 2022 r. przewidziana jest:

 • ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem;
 • ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji;
 • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach;
 • ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej;
 • ulga IP Box, która zmniejszy obciążenie na etapie jego sprzedaży;
 • ulga na IPO wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, które ułatwią polskim firmom wejście na giełdę i znalezienie potrzebnych im inwestorów;
 • ulga konsolidacyjna, kierowana do firm, które poprzez połączenie się z innym podmiotem zdecydują się na uratowanie np. swojego kontrahenta, dostawcy lub innego biznesu;
 • ulga na ekspansję, dzięki której wydatki na poszukiwanie nowych rynków dla polskich produktów będą mogły zostać odliczone 2 razy;
 • atrakcyjne podatkowe zasady inwestowania za pośrednictwem Venture Capital;
 • uatrakcyjniony estoński CIT;
 • Investor Desk – wszystkie sprawy dotyczące strategicznych inwestycji załatwiane będą w jednym okienku, z jednym negocjatorem i w oparciu o jedną decyzję; inwestor otrzyma też Interpretację 590, czyli wystawiany przedsiębiorcy przez Ministra Finansów list żelazny, określający całość konsekwencji podatkowych planowanej inwestycji;
 • zachęty do inwestowania w Polsce przez korporacje: możliwość objęcia VAT usług finansowych i atrakcyjne warunki do funkcjonowania grup holdingowych – grupy VAT.

W ramach tzw. programu repatriacji kapitału do Polski przewidziana jest:

 • ulga na powrót pracowników i małego biznesu, czyli podatkowa zachęta do powrotu ze zdobytym za granicą doświadczeniem i kapitałem;
 • ryczałt dla nowych inwestorów, tzn. zachęta dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli sukces za granicą do przeniesienia centrum zarządzania swoim biznesem do Polski;
 • korzystne podatkowe warunki działalności sponsoringowej, które będą ułatwiały społecznie odpowiedzialną działalność firm oraz gwiazd biznesu, kultury czy sportu;
 • program powrotu kapitału, czyli propozycja dla tych, którzy w przeszłości podjęli ryzykowne decyzje podatkowe i chcą prowadzić biznes w Polsce z „czystą kartą”.

Co uzyska przedsiębiorca z „Polskiego Ładu”?

Dla ograniczenia szarej strefy przewidziano obniżenie limitu płatności gotówkowych pomiędzy firmami (B2B) z obecnych 15 tys. zł do 8 tys. zł, a także wprowadzenie limitu dla transakcji gotówkowych dla C2B w kwocie 20 tys. zł. Przedsiębiorcy, których obejmie obowiązek instalowania kas fiskalnych, będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu.

Zachętą dla przedsiębiorców będzie ulga na terminal w podatku dochodowym. Dzięki niej wydatki na nabycie i obsługę terminala płatniczego będą nie tylko zaliczane w 100% do kosztów uzyskania przychodów, ale także będą ponownie odliczane od dochodu w ramach ulgi podatkowej. Firmy, które będą rozliczać bezgotówkowo większość swojego obrotu z konsumentami, otrzymają superszybki zwrot VAT. Środki pojawią się na ich kontach w 15 dni, czyli cztery razy szybciej niż zwykle.

Projekt zakłada także utrudnienie transferu do rajów podatkowych. Po zmianie środki wysyłane do spółek–wydmuszek będą już w 2022 r. opodatkowane w Polsce.

Pozostałe przepisy z „Polskiego Ładu”

Ograniczony zostanie m.in. proceder wyprowadzania z firmy aut poleasingowych. Chodzi o branie samochodu na firmę w leasing, a po spłacie rat leasingowych, wykupywanie go do majątku prywatnego. To działanie na granicy prawa, w innych krajach UE możliwe jest tylko wykupienie samochodu przez firmę.

Nowe przepisy będą również przeciwdziałać wnoszeniu do firmy przeszacowanego majątku. Spotyka się nieuczciwą praktykę kupowania np. nowego samochodu i po kilku latach prywatnego używania – wnoszenia go do firmy. Przepisy pozwalają amortyzować wnoszony do firmy majątek po cenie zakupu, a nie według jego wartości w momencie wniesienia. W ten sposób zmniejsza się podatek do zapłaty przy pomocy m.in. używanych samochodów i elektroniki. Zmiana przepisów spowoduje, że od przyszłego roku odpisy amortyzacyjne będą dokonywane od wartości rynkowej w momencie przyjęcia danego składnika do firmy, a nie od „historycznej” ceny nabycia.

Doprecyzowane zostaną także przepisy o exit tax, czyli o „podatku od wyjścia”, który płaci się od niezrealizowanych zysków w przypadku przenoszenia firmy poza granice Polski. Jest on teraz omijany poprzez pośrednie przeniesienie własności biznesu, np. poprzez połączenia polskiej firmy z zagraniczną lub wniesienie polskiego biznesu aportem do zagranicznej firmy. Tu również pojawi się teraz podatek.

2021-09-30T10:39:44+02:00