• podwyżka płacy minimalnej
  • Podwyżka płacy minimalnej

Minimalne pensje wzrosły do poziomu 2600 złotych, a stawka godzinowa wynosi 17 złotych. Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 roku, przedłożone przez ministra rodziny, pracy oraz polityki społecznego weszło w życie z dniem 1 stycznia bieżącego roku.

Płaca minimalna w 2020 roku

2600 złotych – tyle obecnie wynosi płaca minimalna. To o 350 złotych więcej niż wynosiła minimalna płaca w roku 2019. Oznacza to wzrost o 15,6%. Warto dodać, że ustalona kwota jest wyższa od pierwotnej propozycji rządu, która wynosiła 2450 złotych, a stawkę godzinową 16 złotych. Rząd postanowił jednak ustalić płacę minimalną na poziomie 2600 złotych biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy oraz utrzymującą się dobrą koniunkturę gospodarczą.

Polacy chcą zarabiać więcej

Podniesienie płacy minimalnej do 2600 złotych pozytywnie wpłynęło na sytuację finansową gospodarstw domowych. Licząc od 2015 roku, wynagrodzenie minimalne wzrosło o 850 złotych. Rozwiązanie to jest odpowiedzią dla około 1,5 mln. pracowników otrzymujących właśnie „najniższą krajową”.

Obecna płaca minimalna stanowi 49.7% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według Ministerstwa Finansów, przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ma wynieść w tym roku 5227 złotych, czyli o 6% wyższe w porównaniu do roku 2019.

Warto także wspomnieć o tym, że Premier zadeklarował, iż w 2021 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 3000 złotych.

Nowe przepisy

Rok 2020 to także nowe przepisy, które zakładają rozszerzenie katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględnione przy obliczaniu wysokości minimalnej pensji. Od stycznia do tej pensji nie jest już wliczany dodatek za staż pracy.

2020-02-11T16:32:30+01:00