• pakiet slim vat 2
 • Pakiet SLIM VAT 2

Parlament zajmuje się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe. Tzw. SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń, które mają ułatwić rozliczanie podatku od towarów i usług oraz służyć poprawie płynności finansowej firm.

Nowości w płatności VAT

Ważną dla firm zmianą będzie ułatwienie korzystania z mechanizmu podzielonej płatności w VAT (split payment). Przewidziano m.in. wprowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach oraz przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników.

Kolejne ułatwienia dla podatników

Zmiany tzw. SLIM VAT 2 mają  pomóc w rozliczaniu VAT-u przez przedsiębiorców. Ważniejsze rozwiązania pakietu to:

 • pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych,
 • umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku,
 • wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania,
 • ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej, poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd,
 • umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
 • dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości, bezpośrednio w akcie notarialnym,
 • uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
 • umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe – zostały odroczone lub rozłożone na raty,
 • umożliwienie przeznaczenia środków, zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS,
 • ułatwienia w fakturowaniu.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 października 2021 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

2021-07-27T12:12:14+02:00