Zakup usług doradczych umożliwiających wprowadzenie innowacyjnych usług i procesów w przedsiębiorstwie2021-10-27T19:31:46+02:00
logo programy ue

Otrzymana dotacja

Tytuł projektu: Zakup usług doradczych umożliwiających wprowadzenie innowacyjnych usług i procesów w przedsiębiorstwie.

Nazwa beneficjenta: ASK-FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Źródło finansowania: Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś Priorytetowa: I. Nowoczesna gospodarka

Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Okres realizacji: od 2020-12-18 do 2021-08-31

Krótki opis projektu: Projekt swoim zakresem obejmuje zakup czterech proinnowacyjnych  usług doradczych:

– w zakresie automatyzacji obiegu dokumentów na linii klient Wnioskodawca;

– w zakresie zarządzania zespołem sprzedażowym i obsługi sprzedażowej klientów;;

– w zakresie optymalizacji procesowej w przedsiębiorstwie;

– usługa doradztwa i transferu wiedzy z zakresu marketingu.

Usługi doradcze będą polegały na transferze wiedzy do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Pozwolą na całkowitą reorganizację podejścia Wnioskodawcy do klientów oraz wprowadzenie nowych standardów obsługi, dzięki czemu sprzedaż Wnioskodawcy wzrośnie, zarówno przez pozyskanie zupełnie nowego typu klientów, jak i sprostaniu potrzebom aktualnych.

Zakładane efekty, główne korzyści: Celem projektu jest wypełnienie luk wiedzy Wnioskodawcy. Pozwoli ono na podjęcie dalszych prac związanych z wprowadzeniem innowacji w przedsiębiorstwie oraz z wprowadzeniem nowych usług do oferty Wnioskodawcy oraz zdobycie nowego typu klientów.

Osiągnięcie celu projektu nastąpi dzięki realizacji celów szczegółowych:

-zdobyciu wiedzy eksperckiej z możliwości wprowadzenia automatyzacji i digitalizacji w przedsiębiorstwie;

-zdobycie wiedzy eksperckiej o tym, jakie usługi są najbardziej pożądane przez średnich i dużych klientów oraz czy Wnioskodawca jest w stanie sprostać ich wymaganiom, a jeżeli nie, to co musi zmienić;

-zdobycie wiedzy eksperckiej o możliwościach optymalizacji i wprowadzenia innowacji w procesach w przedsiębiorstwie;

-zdobycie wiedzy jak pozyskiwać klientów nowego typy z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi marketingu on-line.

Wartość projektu: 110 085,00 PLN

Finansowanie:

  • 76 075,00 zł płatność ze środków europejskich
  • 34 010,00 zł wkład własny