• Odpowiedzialność biura rachunkowego

Coraz częściej firmy korzystają z usług biura rachunkowego. Zazwyczaj przedsiębiorca, który zawiera umowę z biurem rachunkowym czuje się zabezpieczony, ponieważ jego księgowość została oddana w ręce profesjonalistów, wobec czego nie musi martwić się o wyliczanie podatków. Jednak każdemu przydarzyć się mogą błędy. W związku z tym warto wiedzieć, kto w takim przypadku za nie odpowiada. Najwyższą rangą regulacją w prawie podatkowym jest Ordynacja podatkowa, zgodnie z art. 26 tegoż dokumentu za wynikające ze zobowiązań podatkowych przedsiębiorca odpowiada swoim majątkiem. W związku z czym to podatnik jest w takich sytuacjach pociągany do odpowiedzialności. Jednakże nie musi się na tym skończyć, ponieważ przedsiębiorca ma prawo zażądać odszkodowania od biura rachunkowego. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji należy wybierać tylko profesjonalne, zaufane firmy outsourcingowe.

Minimalizacja ryzyka

Aby zminimalizować ryzyko możliwości popełnionych błędów, jak zostało wyżej wspomniane, należy przed wyborem sprawdzić biuro rachunkowe. Pierwszą kwestią jest fakt, czy firma posiada uprawnienia do wykonywania tego typu usług. Następnie podczas podpisywania umowy bardzo ważne jest, żeby została ona poprawnie sformułowana. Oznacz to, że powinna stanowić pewnego rodzaju zabezpieczenie w przypadku wystąpienia błędu. Warto, aby posiadała zapis mówiący o odpowiedzialności biura za własne błędy, co najmniej w wysokości ubezpieczenia. Łączy się z tym konieczność sprawdzenie czy dane biuro posiada wykupione odpowiednie ubezpieczenie. Oznacza to, że biuro dba o bezpieczeństwo swoich klientów.

Bądź odpowiedzialnym klientem!

Należy pamiętać, że część odpowiedzialności za prawidłową współpracę z biurem leży również po stronie klienta. Przedsiębiorca powinien pamiętać o terminowym dostarczaniu dokumentów. Jeśli firma generuje dużą ilość dokumentów, powinny być one dostarczane do biura kilka razy w ciągu miesiąca. Specjalistom w sprawach księgowości pozwoli to na regularne wprowadzanie dokumentów. Trzeba pamiętać również, że prawidłowe księgowanie kosztów możliwe jest jedynie, kiedy dostarczane są zarówno faktury, jak i umowy.

2019-12-02T14:33:29+01:00