• Obsługa księgowa firm z kapitałem zagranicznym

Na naszym rynku działa coraz więcej firm z kapitałem zagranicznym. I nie są to wyłącznie duże korporacje, ale również średnie i małe przedsiębiorstwa, które sprawnie funkcjonują i rozwijają się w naszym kraju. Tego rodzaju podmioty również podlegają pewnym obowiązkom prawno-administracyjnym i muszą prowadzić księgowość.

Księgowość firm z kapitałem zagranicznym

Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego zobowiązane są przede wszystkim do prowadzenia pełnej księgowości. W swoich księgach rachunkowych powinny ewidencjonować dane o wszelkich osiągniętych przychodach i kosztach. Co ważne, konieczne jest również prowadzenie dokumentacji opisującej w języku polskim rzetelnie przygotowaną politykę rachunkowości, która określa zasady finansowe, zgodnie z którymi prowadzone są księgi rachunkowe.

Firmy z udziałem kapitału zagranicznego – kompleksowe wsparcie księgowe

Skuteczne i zgodne z obowiązującym prawem prowadzenie księgowości to kluczowy czynnik wpływający na sukces wszystkich firm działających na rynku, również tych z kapitałem zagranicznym. Dlatego też większość tego typu podmiotów oczekuje profesjonalnego wsparcia ze strony biur rachunkowych świadczących usługi w tym zakresie. Nie każde biuro działające na rynku może podjąć się tego zadania. Obsługa firm z kapitałem zagranicznym wymaga nie tylko biegłej znajomości dziedziny rachunkowości, ale bardzo często również swobodnego posługiwania się językiem obcym oraz sprawnego dostosowania się do specyficznych wymagań danego przedsiębiorstwa.

W tym właśnie specjalizuje się biuro rachunkowe ASK-Finance. Obsługa firm z kapitałem zagranicznym prowadzona jest zgodnie z przedstawionymi zasadami koncernowymi. Zawsze przed nawiązaniem współpracy dokładnie analizowane są stawiane przez klienta wymagania z zakresu obsługi oraz terminów raportowania. Wdrożony przez biuro rachunkowe system księgowy pozwala na sporządzanie rzetelnych raportów w językach obcych, zawierających wszystkie istotne informacje, które przesyłane są do udziałowców, zarządów i managerów.

2019-12-02T14:23:48+01:00