Nadzór księgowy, weryfikacja ksiąg rachunkowych2019-12-04T13:24:18+01:00

NADZÓR KSIEGOWY, WERYFIKACJA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Weryfikacja ksiąg rachunkowych oraz nadzór nad księgowością to weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem prawidłowości rozliczeń podatkowych. Korzystają z tej usługi zarządy, które chcą upewnić się, czy rozliczenia księgowe prowadzone są w sposób prawidłowy albo dedykują naszą usługę dla wsparcia mniej doświadczonych zespołów. Oferta skierowana jest także na potrzeby kupna/sprzedaży spółek.

Podczas takiej weryfikacji najczęściej wykonywane są czynności:

  • weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych
  • weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych
  • kontrola sporządzenia deklaracji podatkowych
  • kontrola planu kont i systemu rachunkowości
  • weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg
  • weryfikacja dokumentacji księgowej pod względem formalnym i rachunkowym

Efektem przeprowadzenia powyższych czynności jest raport wskazujący na zidentyfikowane nieprawidłowości oraz zaproponowanie rozwiązań i usprawnień w formie rekomendacji.

Celem wyceny usługi serdecznie zapraszamy do kontaktu.