• korekta zeznania podatkowego
  • Na czym polega korekta zeznania podatkowego, które punkty muszą zostać zawarte w korekcie

Wiele osób zastanawia się pewnie do kiedy korekta zeznania podatkowego jest możliwa? Mianowicie, może być dokonana wyłącznie do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Okres ten wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku lub jego zwrotu.

Korekta zeznania podatkowego – kiedy należy wykonać korektę?

Zeznanie roczne może wymagać korekty, jeżeli podczas wypełniania deklaracji doszło do:

  • pomyłki rachunkowej,
  • zeznanie zostało złożone na nieodpowiednim formularzu,
  • niewykazania wszystkich osiągniętych przychodów.

Może zdarzyć się tak, że w złożonym wcześniej zeznaniu podatkowym znajdziemy błąd rachunkowy lub np. zapomnieliśmy uwzględnić jedną z przysługujących nam ulg. Wówczas mamy prawo do złożenia korekty swojej deklaracji, ale tylko w przypadku, gdy w tym samym czasie nie toczy się postępowanie podatkowe wobec nas lub kontrola dotycząca tej części deklaracji, do której chcielibyśmy zrobić korektę. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jak zrobić korektę pit-u oraz do kiedy można tego dokonać.

korekta zeznania podatkowego

Korekta PIT – w jaki sposób to zrobić?

Poprawki na deklarację można nanieść za pośrednictwem tego samego wzoru formularza. Na przykład, korekta pit 37 – poprawna będzie wersja nr 23 tego druku, a korekta pit 36 – wersja nr 19. W odróżnieniu od składania zeznania podatkowego po raz pierwszy, w tym przypadku należy po prostu zaznaczyć opcję „korekta zeznania”.

Należy jednak pamiętać, że nie wystarczy jedynie uzupełnić pól wymagających poprawy. Korygujemy zeznanie, wypełniając jeszcze raz cały formularz PIT. Powinniśmy przy tym zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie powtórzyć wcześniej popełnionych błędów. Co ważne, nie musimy już dołączać do deklaracji druku ORD-ZU, na którym wcześniej należało uzasadnić przyczynę wprowadzanych zmian.

Warto wspomnieć także  o tym, że jeśli w korekcie wykaże się więcej podatku do zapłaty, niż w deklaracji złożonej pierwotnie (lub we wcześniej złożonej już korekcie), to należy łącznie z korektą zapłacić zwrot nadpłaty wraz odsetkami za zwłokę.

Opcja korekty sprawdzi się nie tylko w przypadku błędu. Podatnik może z niej skorzystać również po to, by wykazać ulgę podatkową, o której nie wspomniał we właściwej deklaracji. Jeśli dowie się o możliwości odliczenia pieniędzy wpłaconych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy albo znajdzie zagubioną fakturę za Internet, może skorygować zeznanie. Musi jednak pamiętać o dołączeniu druku PIT/O – uzasadnienie korekty uwzględniające kwoty przysługujących ulg.

Kiedy nie trzeba składać korekty?

Pierwszy i najważniejszy powód to prawidłowo sporządzone zeznanie podatkowe. Jednakże każda deklaracja jest sprawdzana przez Urząd, który ma za zadanie odnajdywać nawet najmniejszy błąd w PIT. Może on wówczas w swoich czynnościach sprawdzających dokonać stosownych poprawek lub uzupełnień. Warunkiem jest jednak, by zmiana w wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub kwoty zwrotu podatku, nie przekracza 5 000 zł. Wówczas gdy dojdzie do poprawy deklaracji przez Urząd – musi udostępnić skorygowaną deklaracji do wglądu, oczekując od nas, w ciągu 14 dni od doręczenia ewentualnego sprzeciwu. Jeżeli go nie wniesiemy oznacza to  dokonanie korekty w dacie w której wykonał ją Urząd.

2022-10-20T14:40:55+02:00