• kto skorzysta z bonu turystycznego
  • Kto skorzysta z bonu turystycznego?

Polski Bon Turystyczny jest narzędziem, które ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin. Dopłata do wypoczynku pośrednio pomoże osłabionej branży turystycznej.

Co to jest bon turystyczny?

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia, również przebywające w pieczy zastępczej, oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

Polski Bon Turystyczny będzie miał formę elektronicznego bonu, ważnego do końca marca 2022 r.

Założono, że będzie z niego można skorzystać jeszcze w te wakacje.

Dla kogo? 500 zł na dziecko i dodatkowe 500 zł na dziecko z niepełnosprawnością

Bon przeznaczony jest dla rodzin z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Będzie on przysługiwał osobie, która:

  1. w dniu wejścia w życie ustawy będzie mieć przyznane prawo do:
  • świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) lub
  • dodatku wychowawczego w wysokości ww. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
  1. w okresie od wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2021 r. będzie mieć przyznane prawo do świadczenia lub dodatku określonych w pkt 1, na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane takie prawo.

Polskie rodziny otrzymają bon turystyczny w wysokości 500 zł na każde dziecko na wakacje albo ferie w kraju. A jeżeli mają dziecko z niepełnosprawnością – dodatkowo 500 zł. Na dzieci niepełnosprawne będzie więc przysługiwało dodatkowe świadczenie w formie bonu, na podstawie złożonego w systemie teleinformatycznym oświadczenia osoby uprawnionej, o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem poświadczającym niepełnosprawność. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do wykorzystania będzie zatem 1000 zł.

Bony będą przysługiwać niezależnie od poziomu dochodów, tak jak w przypadku Programu 500 Plus.

Skorzystają więc wszystkie rodziny z dziećmi, niezależnie od tego, jakie mają zarobki.

Zgodnie z ustawą o Polskim Bonie Turystycznym, będzie on przysługiwał wszystkim osobom mającym przyznane prawo do świadczenia 500+ lub dodatku, o którym mowa w art. 80 ust. 1a, art. 113a albo art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także tym osobom, które uprawnienia te nabędą do dnia 31 grudnia 2021 r. Wraz z kolejnym miesiącem uprawnienia będą zatem nabywały rodzące się dzieci. Założono, że dzieci, które urodzą się do końca 2021 r. te prawa nabędą i ich rodzice będą mogli skorzystać z bonu do marca 2022 r.

To ważna informacja – aby otrzymać bon, nie trzeba składać żadnego wniosku, trzeba go będzie jedynie aktywować w systemie PUE ZUS. Bon zainteresowany otrzyma więc po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, podobnie jak 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej.

Bon zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym ZUS po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Bon będzie miał postać dokumentu elektronicznego. Po aktywacji będzie on przekazany za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Gdzie będzie można wykorzystać bon?

Bon będzie można wykorzystać w Polsce. Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Bonem będzie zatem można opłacić np.: pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, na kolonii, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym. Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Trzeba go będzie okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty bonu.

Nowe prawo weszło już w życie. Na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej będzie można znaleźć listę przedsiębiorców, u których zrealizować będzie można Polski Bon Turystyczny. Na tej liście znajdą się zweryfikowane podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS. Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna: https://www.pot.gov.pl/pl.

2020-09-18T12:08:06+02:00