Księgowość spółki z o.o.2021-02-08T12:05:50+01:00

księgowość spółki z o.o.

prowadzenie obsługi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, której działanie regulowane jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Założenie tej formy działalności gospodarczej zobowiązuje do dysponowania kapitałem początkowym w wysokości 5.000 złotych. Taka skala przedsięwzięcia to również szereg komplikacji formalnych, które wymagają odpowiednich potrzeb w zakresie księgowości i raportowania danych finansowych. Nasz zespół księgowy oferuje usługi księgowe oraz doradcze z zakresu bieżącej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zadzwoń
605 422 413

Skontaktuj się

Pełen zakres usług ASK-Finance obejmuje:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji
 • przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, JPK
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy CIT i podatek VAT oraz wypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS i NBP
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat
 • przygotowywanie niezbędnych danych dla ubezpieczycieli oraz danych dla potrzeb dokumentacji cen transferowych
 • reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej
 • doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej spółki
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych)
 • udział w rocznym badaniu sprawozdania finansowego przeprowadzanym przez biegłego rewidenta w przypadku obowiązku przeprowadzenia takiego badania

Odpowiednio prowadzona pełna księgowość spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dostarcza rzetelnych informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa. Jeśli zdecydują się Państwo na prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w naszym biurze rachunkowym, nasza kadra specjalistów zajmie się rozbudowanym, precyzyjnym oraz skomplikowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych. Zarząd i organy spółki korzystając z raportów oraz analiz będą mogły podejmować decyzje przynoszące ogrom korzyści umożliwiających rozwój przedsięwzięcia.

Skontaktuj się z nami  *pola wymagane