Księgowość spółki akcyjnej2021-02-08T12:02:03+01:00

księgowość spółki akcyjnej

prowadzenie obsługi spółki akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, której działanie regulowane jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Podmiotowość prawna, możliwość pozyskiwania przez spółkę akcyjną na rynku kapitałowym środków finansowych z emisji akcji czy obligacji, czy ograniczenie odpowiedzialności mniejszościowych akcjonariuszy to niewątpliwie atuty przyciągające szczególnie przedsiębiorców dysponujących dużym budżetem oraz planujących przedsięwzięcia na dużą skalę. Założenie tej formy działalności gospodarczej zobowiązuje do dysponowania kapitałem początkowym w wysokości 100.000 złotych. Taka skala przedsięwzięcia to również szereg komplikacji formalnych, które wymagają odpowiednich potrzeb w zakresie księgowości i raportowania danych finansowych.
Zadzwoń
605 422 413

Skontaktuj się

Pełen zakres usług ASK-Finance obejmuje:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zestawień oraz deklaracji
 • przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, JPK
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy CIT i podatek VAT oraz wypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS i NBP
 • przygotowywanie deklaracji Intrastat
 • przygotowywanie niezbędnych danych dla ubezpieczycieli oraz danych dla potrzeb dokumentacji cen transferowych
 • reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej
 • doradztwo księgowe w zakresie obsługiwanej spółki
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, dodatkowych informacji i objaśnień, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych)
 • udział w rocznym badaniu sprawozdania finansowego przeprowadzanym przez biegłego rewidenta.

Odpowiednio prowadzona pełna księgowość spółki akcyjnej dostarcza rzetelnych informacji na temat sytuacji przedsiębiorstwa. Jeśli zdecydują się Państwo na prowadzenie spółki akcyjnej w naszym biurze rachunkowym, nasza kadra specjalistów zajmie się rozbudowanym, precyzyjnym oraz skomplikowanym systemem ewidencji zdarzeń gospodarczych. Zarząd i organy spółki korzystając z raportów oraz analiz będą mogły podejmować decyzje przynoszące ogrom korzyści umożliwiających rozwój przedsięwzięcia.

Skontaktuj się z nami  *pola wymagane