• Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to najpopularniejszy rodzaj ewidencji stosowany w księgowości uproszczonej. Dzięki niemu przedsiębiorca może łatwo obliczyć, jaki podatek powinien zapłacić od swojej działalności. Jak sama nazwa wskazuje, rejestruje się w niej wszystkie operacje finansowe firmy, zarówno przychody, jak i wydatki. Dokładny opis księgi określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. Jej rzetelne i regularne wypełnianie jest kluczowe, aby uniknąć pomyłek, a co za tym idzie – kar finansowych nałożonych przez fiskusa.

Kto musi prowadzić KPiR?

Księgę musi prowadzić każda firma, która wybrała rozliczanie podatku w formie podatku liniowego lub na zasadach ogólnych, a jej przychód nie pochodzi z działalności rolniczej. Jest obowiązkowa również dla spółek osób fizycznych, których dochody netto za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro. Prowadzenie księgi przedsiębiorca może zlecić profesjonalnym księgowym, jeśli zdecyduje, że jego finanse będzie obsługiwało biuro rachunkowe, gdyż nie chce tego robić osobiście ani zakładać w firmie działu księgowości.

Pomoc biura rachunkowego

Biuro rachunkowe może zająć się prowadzeniem księgi, co jest zdecydowanie tańszym rozwiązaniem, niż zatrudnianie pracownika na etat lub tworzenie działu księgowego u siebie w firmie. Właścicielowi firmy odpadają koszty zakupu sprzętu dla pracownika, jego miesięcznego wynagrodzenia, a także problemy związane z jego nieobecnościami. Profesjonalne biura rachunkowe posiadają ogromne doświadczenie w rachunkowości, doskonale wiedzą więc, jakie pozycje w księdze można umieścić. Wielokrotnie doradzają wręcz klientowi nowe rozwiązania, które przysparzają mu znacznych oszczędności. Jeśli zlecimy prowadzenie księgowości biuru rachunkowemu, w wypadku kontroli z urzędów i innych instytucji finansowych to właśnie biuro dostarczy wymagane dokumenty i odpowie na pytania kontrolerów. Biura księgowe biorą również odpowiedzialność za błędy, które mogą popełnić podczas obliczeń, w związku z czym właściciel firmy nie musi się martwić kwotami ewentualnych kar.

2019-12-02T14:38:38+01:00