• JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny. Co to takiego?

Jednolity Plik Kontrolny to dokument skarbowy, który w formie elektronicznej musi być wysyłany raz w miesiącu do Urzędu Skarbowego zarówno przez dużych, jak i małych przedsiębiorców. JPK ma na celu usprawnienie pracy urzędów, zminimalizowanie formalności i ułatwienie przedsiębiorcom rozliczanie się z fiskusem. Łatwy dostęp do tak uporządkowanych danych pozwala urzędnikom na sprawniejsze działanie i zmniejszenie nakładów finansowych związanych z kontrolami skarbowymi.

JPK powinien zawierać informacje na temat wszelkich transakcji dokonywanych przez przedsiębiorcę w danym okresie rozliczeniowym. Należy przy tym pamiętać, że wszelkie błędy w dokumencie i nieścisłości mogą skutkować nałożeniem kary finansowej, dlatego warto JPK wypełniać rzetelnie. Na złożenie JPK za dany okres rozliczeniowy mamy czas do 25 dnia roboczego kolejnego miesiąca.

Osoby, które chcą wysłać JPK do Urzędu Skarbowego w pierwszej kolejności muszą założyć Profil Zaufany, który zabezpiecza przed podszyciem się pod konto przedsiębiorcy kogoś innego. JPK składa się z siedmiu mniejszych plików, w których zawarte są między innymi następujące informacje:

  • dane z ksiąg rachunkowych,
  • informacje z wyciągów bankowych,
  • faktury VAT,
  • ewidencja zakupów i sprzedaży VAT,
  • informacje z księgi przychodów i rozchodów.

Jednocześnie z JPK zarządzono obowiązek prowadzenia dokumentacji w formie elektronicznej w przystosowanych do tego programach lub specjalnym arkuszu kalkulacyjnym. Na stronie Ministerstwa Finansów dostępny jest program do rozliczeń w formie bezpłatnej. W wyjątkowych sytuacjach, oprócz comiesięcznej dokumentacji przedsiębiorca zmuszony jest do złożenia JPK na wezwanie organów podatkowych.

Gdzie przesłać jednolity plik kontrolny?

JPK wysyłamy na specjalnie do tego przygotowaną platformę internetową. Połączenie ze stroną jest kodowane, dlatego nasze dane są w sieci bezpieczne. Jako potwierdzenie możemy pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Pomoc w obsłudze JPK oferuje nasze biuro rachunkowe lokalizujące się w Katowicach.

2019-12-02T14:27:33+01:00