Jednolity plik kontrolny2019-11-27T09:20:37+01:00

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY

Obsługa Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)

Weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej! Przepisy nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych, a informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych stanowi przede wszystkim duże ułatwienie dla organów podatkowych, ponieważ pozwala na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych, a także ujednolicenie i szybsze przeprowadzenie czynności kontrolnych i sprawdzających.

Terminy dla przedsiębiorców dotyczące plików JPK_VAT, obejmujących dane ewidencji sprzedaży i zakupy VAT:

  • od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty
  • od 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty
  • od 1 stycznia 2018 r. – mikroprzedsiębiorcy

Pozostałe dane – przekazywane są obecnie wyłącznie przez duże firmy, i to na żądanie organu – np. podczas kontroli skarbowej. Średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa będą takie dane, również na żądanie, obowiązani przekazywać począwszy od 1 lipca 2018 roku:

  • księgi rachunkowe – JPK_KR
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG
  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  • faktury VAT – JPK_FA
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP

Wszystkie wiodące programy księgowe ułatwiają generowanie takich plików, aby móc je następnie przekazać na rządowe serwery. Dla ASK-Finance Sp. z o.o. okres przejściowy pozwolił przystosować użytkowane rozwiązania informatyczne do generowania JPK. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów poszerzyliśmy tym samym oferowane usługi i wszystkie czynności w zakresie JPK wykonujemy za naszych Klientów.