• ip box dla programistów
  • IP BOX dla programistów

Programiści, którzy prowadzą działalność gospodarczą z rozliczeniu za rok 2019 będą mogli zapłacić podatek dochodowy według stawki 5%. Możliwe będzie to, jeśli przy zachowaniu ustalonych warunków w ramach ich działalności osiągają kwalifikowane dochody z chronionych prawem autorskim praw do programu komputerowego.

Kto może skorzystać z IP BOX?

Z dniem 1.01.2019 roku do regulacji ustaw o podatkach zostało wprowadzone nowe rozwiązanie. Umożliwia ono stosowanie preferencyjnej stawki podatku w wysokości 5% – w odniesieniu do osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli na przykład podlegające ochronie prawnej autorskie prawo do programu komputerowego.

Na gruncie regulacji ustawy o CIT formuła ta dostępna jest dla wszystkich podatników. W obszarze regulacji ustawy o PIT, z uwagi na rozbudowany system źródeł przychodów przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, z opodatkowania w ramach formuły IP BOX mogą skorzystać jedynie ci podatnicy, którzy osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w ramach prowadzonej działalności i to zarówno w zakresie dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, jak i dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym.

Jak to wygląda w praktyce?

Aby zastosować omawiane rozwiązanie w praktyce, należy dokonać szeregu ustaleń oraz zachowania przewidzianych warunków. Pierwszym krokiem zdecydowanie jest konieczność jednoznacznego ustalenia czy dochody osiągane przez podatników spełniają warunki ich uznania za dochody kwalifikowane z praw własności intelektualnej. Kwestia ta jednak może budzić sporo wątpliwości. Warto więc zalecić podatnikowi wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego. W przypadku potwierdzenia stanowiska podatnika za prawidłowe, pozwoli to na uzyskanie ochrony prawno-podatkowej.

W celu zastosowanie opodatkowania według pięcioprocentowej stawki podatku wymagane jest również jednoznaczne wyodrębnienie przedmiotowych dochodów oraz prowadzenie związanych z tym ewidencji.

Biorąc pod uwagę efektywność omawianego rozwiązania szczególnie ważna jest chwila, z którą możliwe staje się zrealizowanie omawianej preferencji. Przewidziano, że realizacja preferencyjnego opodatkowania następuje dopiero w zeznaniu rocznym. W efekcie, podatnikom zastanawiąjącym się nad możliwością zastosowania preferencji w stosunku do dochodów osiągniętych w 2019 roku zostało niewiele czasu na określenie warunków jego zastosowania i ewentualnego wystąpienia z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

2020-02-13T17:46:03+01:00