• fundusze unijne na wsparcie działalności firm w dobie koronawirusa
  • Fundusze unijne na wsparcie działalności firm w dobie koronawirusa

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, we współpracy z PARP, przygotowało wsparcie dla firm zmagających się obecnie z problemem utraty płynności finansowej. To bezzwrotne dotacje na wydatki związane z bieżącą działalnością firm. Od 15 czerwca wnioski na otrzymanie funduszy mogą składać w PARP średni przedsiębiorcy. Wkrótce podobne dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw uruchomią marszałkowie większości województw.

Dotacje na kapitał obrotowy w walce ze skutkami COVID-19

Dotacje na działalność obrotową dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw to element Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli rozwiązań i narzędzi zaproponowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej polskim przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Fundusze na ten cel pochodzą z dwóch programów operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy1 z 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na przedsiębiorców z pozostałych 11 regionów czekają 2 miliardy złotych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw pochodzi z regionalnych programów operacyjnych i będzie udzielane przez instytucje zarządzające funduszami unijnymi w regionach. To kolejne co najmniej 500 milionów złotych. Pieniądze zostaną wkrótce uruchomione przez marszałków.

Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności. O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów gospodarczych (spadek przychodów ze sprzedaży) w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Zasady przyznawania dotacji są pomyślane tak, aby były szybkim zastrzykiem finansowym przy minimalnych obciążeniach formalno-prawnych. Wnioski będą intuicyjne i zwięzłe. Mają umożliwić sprawne aplikowanie. Wysokość wsparcia będzie uzależniona od skali zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Na przykład firma zatrudniająca 249 pracowników otrzyma maksymalnie 430 tysięcy złotych wsparcia.

Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19

Pomimo załagodzenia sytuacji epidemiologicznej w kraju, wciąż jesteśmy narażeni na zakażenie bądź skutki uboczne panującej pandemii. Dlatego też, Fundusze Europejskie wspierają przedsiębiorstwa, które angażują się w przeciwdziałanie i walkę z pandemią COVID-19.

Dotację będzie można otrzymać na działalność badawczo-rozwojową, infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu wirusa m.in. szczepionek i terapii, niezbędnego sprzętu medycznego, środków odkażających czy narzędzi do gromadzenia bądź przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem koronawirusa.

Funduszowy pakiet antywirusowy na pomoc firmom

Firmy korzystają z funduszy unijnych na antykryzysowych zasadach w ramach Funduszowego Pakietu Antywirusowego. Do tej pory z Funduszy Europejskich udało się przeznaczyć 14 miliardów złotych na bezpośrednią walkę z koronawirusem, np. dla służb medycznych czy straży pożarnej, oraz na niwelowanie gospodarczych skutków pandemii, głównie dla przedsiębiorców. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przygotowało wiele rozwiązań dla firm, które pozwolą im przetrwać ten trudny czas. Oprócz dotacji obrotowych, przedsiębiorcy mogą skorzystać m.in. z:

  • pożyczek płynnościowych (wsparcia udzielają pośrednicy, którzy mają umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego),
  • dopłat do wynagrodzeń (wsparcia udzielają Powiatowe Urzędy Pracy),
  • grantów dla inwestujących w infrastrukturę B+R potrzebną do walki z koronawirusem (od 8 czerwca wnioski od zainteresowanych firm przyjmuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej),
  • ułatwień w kredycie technologicznym.

O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 r. prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów gospodarczych w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

2020-08-11T14:55:46+02:00