Deklaracja korzystania ze środowiska2020-01-16T13:18:19+01:00

Deklaracja korzystania ze środowiska

Opłaty za środowisko dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy. Obowiązek naliczania takich opłat powstaje, gdy firma w jakikolwiek sposób emituje gazy lub pyły do powietrza czy też wprowadza do ziemi, na przykład ścieki. W praktyce oznacza to więc, że jeśli w przedsiębiorstwie są auta służbowe, firma podlega takiej opłacie. W związku z tym, Klientom naszego biura rachunkowego oferujemy rozliczanie opłaty środowiskowej.

Sama opłata środowiskowa to nie wszystko

Opłaty za środowisko to nie jedyny obowiązek przedsiębiorców. Zobowiązany jest on również do prowadzenia ewidencji (aktualizowanej co pół roku) danych zawierających informacje o zakresie korzystania ze środowiska. Na jej podstawie podatnicy ustalają wysokość opłaty środowiskowej.

Warto dodać, że jeśli firma ubiega się o dotację ze środków unijnych, złożona musi zostać deklaracja korzystania ze środowiska za ostatnie pięć lat. Ponadto, należy opłacić ewentualne koszty dotyczące tego okresu.

Urząd Marszałkowski opłata środowiskowa – jaka jest jej wysokość?

Sprawozdanie środowiskowe oraz opłaty należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim. Suma opłat ustala jest na podstawie stawek, które obowiązują w okresie korzystania ze środowiska. Wnoszona jest do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

Stawki podawane są w obwieszczeniu ministra środowiska w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska i zależą między innymi od wieku pojazdu, mocy pieca czy rodzaju zużywanego paliwa.

W przypadku, gdy wysokość opłaty nie przekracza kwoty 800 złotych na rok, korzystający ze środowiska nie ma obowiązku jej uiszczania. Należy jednak wspomnieć, że bez względu na to, czy opłata jest obowiązkowa czy nie, przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić ewidencję i przedstawić dane w Urzędzie Marszałkowskim.