• Czym się różni księgowość od rachunkowości

Księgowość i rachunkowość mają ze sobą wiele wspólnego, ale nie można ich traktować jak pojęcia jednoznaczne. Rachunkowość jest terminem szerszym i obejmuje:

  • księgowość,
  • sprawozdawczość,
  • kalkulację.

Księgowość jako element rachunkowości opisuje zjawiska finansowe. Jest to sposób rejestrowania obrotu gotówką podczas zawieranych transakcji, które dokonywane są przez dane przedsiębiorstwo.  Księgowość analizuje i dokumentuje tym samym zdarzenia gospodarcze i uwiecznia je w formie liczbowej w postaci ksiąg rachunkowych.

Księgowość jako element rachunkowości

Poprzez dokumentowanie przychodów i rozchodów, księgowość ma na celu gromadzenie danych, które służą do dalszych analiz i wyznaczają kierunek działania firmy na rynku. Analizy te stanowią element kalkulacji.

Kalkulacja z kolei to posługiwanie się danymi zgromadzonymi przez księgowość w celu ich oceny i wnioskowania. Dzięki kalkulacji, dowiadujemy się jak firma radzi sobie na rynku, które działania przynoszą jej korzyść, jakie inwestycje się zwracają, a co generuje straty. Wszystko to zawierane jest w formie sprawozdań będących finalnym efektem działalności rachunkowej.

W związku z powyższym można zauważyć, że rachunkowość ma za zadanie opisywania perspektywy finansowej firmy, by mogli z niej korzystać inwestorzy zewnętrzni w podejmowaniu działań z zakresu współpracy z danym kontrahentem. Poza tym rachunkowość zajmuje się regulacją spraw podatkowych w świetle obowiązującego prawa.

Mimo ewidentnej różnicy pomiędzy rachunkowością a księgowością, biuro księgowe i rachunkowe zajmuje się realizacją tego samego zakresu usług, a rozbieżności w nazwie wynikają z określeń zwyczajowych.

Rachunkowość to całokształt działań, które dostarczają rzetelnych informacji na temat stanu finansowego przedsiębiorstwa. Nasze biuro rachunkowe działające w Katowicach, gdzie jesteśmy powszechnie uważani za partnera godnego zaufania, oferuje taką kompleksową pomoc w prowadzeniu ewidencji finansowej działalności.

2019-12-02T14:25:18+01:00