• Czym jest księga przychodów i rozchodów

Prowadząc działalność gospodarczą, musimy być przygotowani na spełnianie obowiązków rachunkowo-podatkowych. Charakter i stopień ich uciążliwości zależy przede wszystkim od rozmiarów i formy operacyjnej naszej działalności, a także od wybranej formy podatkowej. Jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, która pozwala na rozliczenie się z urzędem skarbowym w zakresie podatkowym. Księgę podatkową zakłada sam podatnik, według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenie rozchodów i przychodów. Wszelkie operacje gospodarcze rejestrowane są w niej chronologicznie i klasyfikowane według poszczególnych pozycji wymienionych w księdze rozchodów i przychodów. Przepisy nakładają obowiązek prowadzenie księgi na osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych wykonujących działalność pozarolniczą, w tym również działalność w zakresie wolnych zawodów.

Jak zakłada się księgę przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów powinna zostać założona na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. Kiedy istnieje obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży, również powinna zostać założona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, albo na dzień rozpoczęcia działalności. Podatnik w ciągu dwudziestu dni od momentu jej założenia, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu naczelnikowi urzędu skarbowego. Zawiadomienie naczelnika urzędu podatkowego w formie pisemnej mają obowiązek złożyć podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym korzystali z ryczałtowego opodatkowania podatkiem dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe.

Prowadzenie księgi przychodu i rozchodu przez firmę zewnętrzną

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz podatkowych może być przekazane firmie zewnętrznej. Dzięki wykorzystaniu usług biura rachunkowego zmniejszymy koszty związane z zatrudnieniem pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie ksiąg. Nie będzie nam również potrzebne specjalne oprogramowanie czy technologia.  Ponadto pracownicy biura rachunkowego posiadają specjalistyczną, profesjonalną wiedzę, która usprawni działanie naszego przedsiębiorstwa.

2019-12-02T14:36:20+01:00