• Częste błędy księgowe popełniane przez przedsiębiorców

Na błędy księgowe narażeni są nie tylko początkujący przedsiębiorcy. Nawet ci obecni na rynku od lat mogą po prostu nie być świadomi zmian w aktualnie obowiązujących przepisach. A te zmieniają się dynamicznie. Wśród najczęstszych pomyłek przy księgowaniu można wymienić: źle rozliczone podatki VAT, braki w dokumentacji pracowniczej lub szkoleniach, niewłaściwe okresy ujmowania przychodów, błędne księgowanie faktur czy wydatków.

Powyższa lista przedstawia jedynie przykładowe błędy, jakie popełniają polscy przedsiębiorcy. Choć wyglądają niewinnie i najczęściej są efektem pośpiechu lub niepoprawnej interpretacji przepisów, mogą powodować poważne konsekwencje finansowe.

3 najczęstsze błędy księgowe

Błędy księgowe mogą być drobne, łatwe do naprawienia lub większe – takie, które rzutują na sytuację firmy i jej przyszłe funkcjonowanie. Przedsiębiorcom najwięcej problemów sprawia:

  1. VAT — problemem jest identyfikowanie stawek VAT na fakturach oraz błędy w rozliczaniu podatku. Przedsiębiorcy mylą się m.in. w kwestii wrzucania poniesionych wydatków w koszty uzyskania przychodu lub wprowadzają błędną stawkę VAT.
  2. Księgowanie faktur i wydatków — do prawidłowego zaksięgowania faktury potrzebne są wszystkie dane sprzedawcy. Przedsiębiorcy najczęściej zapominają o wprowadzeniu numeru NIP.
  3. Księgowanie wydatków osobistych na poczet prowadzonej działalności – to również pomyłka, która najczęściej wynika z pośpiechu.

Warto też wspomnieć o błędach z obszaru zarządzania kadrami. Braki dokumentacji pracowniczej, brak aktualnych badań lekarskich czy szkoleń BHP to typowe uchybienia.

Powyższe błędy nie dotyczą osób, które do prowadzenia księgowości zatrudniają firmę zewnętrzną. Doświadczeni księgowi dysponujący aktualną wiedzą pomagają w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, rozliczeniach oraz sprawozdaniach i obsłudze kadrowej, pełniąc przy tym stały nadzór księgowy nad działalnością przedsiębiorstwa. W efekcie przedsiębiorca ma pewność, że księgi firmy są prowadzone prawidłowo i może skupić się na kluczowych elementach swojej działalności.

2019-12-02T14:22:00+01:00