• rachunkowość
  • Z czego składają się księgi rachunkowe?

Prowadzenie działalności gospodarczej, a także zarządzanie przedsiębiorstwem każdej wielkości, łączy się z ogromną ilością wymaganych dokumentów, rachunków i operacji. Konieczność gromadzenia, zgłaszania i rozliczania rozpoczyna się w momencie rozpoczęcia działalności, a następnie kontynuowana jest regularnie przez cały okres jej prowadzenia. Przedsiębiorcy wolą skupić się na rozwoju swojej firmy i bieżących działaniach, dlatego też opiekę nad księgowością powierzają profesjonalnym biurom rachunkowym. Jedną z podstawowych oferowanych przez nie usług jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Co to są księgi rachunkowe i kto musi je prowadzić?

Księgi rachunkowe, czyli inaczej księgi przychodów i rozchodów, to dokumentacja obrotów firmy. Prowadzenie księgi rachunkowej jest obowiązkiem spółek różnego rodzaju, osób fizycznych, jednostek organizacyjnych i terytorialnych. Dla pozostałych osób ich prowadzenie jest dobrowolne, lecz może być bardzo pomocne. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i wymogi dotyczące dowodów księgowych określa Ustawa o rachunkowości z 1995 roku. Księgi te zawierają dowody księgowe uporządkowane chronologicznie, co pozwala na bieżąco i wygodnie kontrolować wydatki i dochody firmy a także, w razie potrzeby zmianę strategii finansowej. Obecnie prowadzenie ksiąg wspomagane jest nowoczesnymi programami komputerowymi, co usprawnia i przyspiesza usługi a także minimalizuje ryzyko popełnienia błędu przy wyliczeniach.

Co zawierają księgi rachunkowe?

Na księgi rachunkowe składają się określone elementy, do który zaliczamy:

  • dziennik, w którym zapisuje się operacje gospodarcze w kolejności chronologicznej
  • księga główna służąca do zapisów wszystkich zdarzeń, równocześnie z dziennikiem
  • księga pomocnicza zawierająca ewidencję analityczną środków trwałych, rozrachunków, sprzedaży, zakupów oraz kosztów
  • zestawienia obrotów i sald
  • wykaz aktywów i pasywów, zwany także inwentarzem
2019-12-02T14:26:18+01:00