Dla Klientów - dlaczego outsourcing?

Warto poznać zalety rozwiązania, jakim jest outsourcing usług księgowych oraz kadrowo-płacowych w biurze rachunkowym. Powierzenie księgowości zewnętrznej firmie to ogromna oszczędność czasu i pieniędzy. Z pewnością szybko Państwo docenią atuty takiej współpracy. Nasi księgowi oraz specjaliści z zakresu doradztwa podatkowego zajmą się szybko i kompleksowo sprawami Waszej firmy.Firma zewnętrzna

Pracownik

(biuro obsługi rachunkowej i doradztwa prawno-podatkowego)

(księgowość i obsługa prawno-podatkowa prowadzona w firmie)

 • Niskie koszty zarządzania kontraktem
 • Zawsze można zmienić usługodawcę na innego w razie niezadowolenia 
  z wykonanej pracy
 • Wysokie kompetencje obsługującej firmy, duży obiektywizm w doborze zasad rachunkowo-podatkowych
 • Brak kosztów szkoleń - podnoszenia kwalifikacji
 • Brak problemu ze świadczeniami socjalnymi dla pracowników
 • Doświadczenie to suma doświadczeń zespołu ludzi pracujących dla różnych podmiotów gospodarczych
 • Firma pobiera stałe wynagrodzenie
 • Dodatkowe zlecenie jest przyjmowane za odpowiednio wyższą opłatę
 • Niskie koszty rozwiązania umowy
 • Nie choruje
 • Dowolny okres wypowiedzenia umowy (zawarta klauzula)
 • Łatwe dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania pracy 
  (obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej)
 • Duże doświadczenie w obsłudze kontroli podatkowych i skarbowych 
  (obsługa od kilku do kilkunastu kontroli rocznie) pewna i sprawna obrona efektów swojej pracy
 • Można zagwarantować sobie bezpieczeństwo przetwarzania danych
 • Wysokie koszty utrzymania pracownika (Kodeks Pracy)
 • Niezadowolenie z pracownika wiąże się z problemem znalezienia wykwalifikowanego następcy
 • Brak obiektywizmu w doborze zasad, pracownik wykonuje pracę najwygodniejszą dla siebie
 • Konieczność szkolenia, aby sprostać ciągłym zmianom w przepisach rachunkowo-podatkowych
 • Przerwy urlopowe i inne świadczenia socjalne dla pracowników
 • 20 letnia praktyka pracy pracownika w jednym zakładzie jest tylko 20 krotną roczną praktyką pracy
 • Pracownicy pobierają stałe wynagrodzenie
 • Dodatkowe czynności są realizowane w godzinach nadliczbowych, ale w ograniczonym wymiarze
 • Duże koszty rozwiązania umowy o pracę
 • Może udać się na zwolnienie lekarskie
 • Obowiązują odpowiednie okresy wypowiedzenia umowy o pracę (Kodeks Pracy)
 • Praktycznie żadna możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania obowiązków
 • Kontakt z kontrolą raz na kilka lat lub rzadziej
 • Trudno zabezpieczyć się przed utratą pracownika wraz z ważnymi informacjami dla firmy. Człowiek jest najsłabszym ogniwem w procesie.

źródło: A. Welsyng-Zielony, W. Szew,; W. Cieśliński, Skuteczne zarządzanie kancelarią podatkową i biurem rachunkowym Wydawnictwo: Forum Doradców Podatkowych

Partnerzy: