Sporządzanie deklaracji z tytułu korzystania ze środowiska

W związku z obowiązkiem składania oraz wnoszenia do Urzędów Marszałkowskich deklaracji i opłat z tytułu korzystania ze środowiska, przygotowaliśmy dla Państwa nową usługę obejmującą sprawozdawczość w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

 

Usługa obejmuje:

Przygotowując powyższą usługę dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najwyższą jej jakość. Zakupiliśmy profesjonalne oprogramowanie, podlegające corocznej aktualizacji, co daje Państwu pewność sporządzania deklaracji w oparciu o aktualne stawki, oraz zainwestowaliśmy w szkolenia pracowników z zakresu ochrony środowiska. Zamawiając powyższą usługę w naszym biurze rachunkowym mają Państwo gwarancję rzetelnej obsługi oraz zmniejszają Państwo ryzyko związane z poniesieniem kar za brak sprawozdawczości w latach ubiegłych.

 

 

 

Ważne informacje!


Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 25/2008 r., poz. 150, ze zm.) ? do uiszczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska zobowiązani są przede wszystkim przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami. Opłata ponoszona jest za m.in.: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów.


Podmiot korzystający ze środowiska nie ponosi opłat jeżeli naliczona wartość nie przekracza 400 zł za półrocze (dotyczy ewidencji za lata 2006-2012). Na rok 2013, zgodnie z ostatnią nowelizacją, ustalono, iż opłata za korzystanie ze środowiska będzie wypłacana raz do roku ? zwolnienie z tej opłaty następuje wówczas, gdy wartość nie przekroczy 800 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym i niestosowanie się do przepisu może grozić naliczaniem wysokich kar przez Urząd Marszałkowski. Podmiot zwolniony z obowiązku wniesienia opłaty nie jest zwolniony z obowiązku sporządzania i dostarczania do właściwego urzędu deklaracji. Nieskładanie sprawozdań również powoduje naliczanie kar przez urzędy.

Partnerzy: