Obsługa Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK)

Weszły w życie nowe zasady kontroli podatkowej! Przepisy nałożyły na przedsiębiorców obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych danych podatkowych, a informacje te muszą być generowane i przesyłane w wersji elektronicznej w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

 

Wprowadzenie Jednolitych Plików Kontrolnych stanowi przede wszystkim duże ułatwienie dla organów podatkowych, ponieważ pozwala na zautomatyzowanie weryfikacji danych podatkowych, a także ujednolicenie i szybsze przeprowadzenie czynności kontrolnych i sprawdzających.

 

Terminy dla przedsiębiorców dotyczące plików JPK_VAT, obejmujących dane ewidencji sprzedaży i zakupy VAT:

Pozostałe dane - przekazywane są obecnie wyłącznie przez duże firmy, i to na żądanie organu – np. podczas kontroli skarbowej. Średnie i małe firmy oraz mikroprzedsiębiorstwa będą takie dane, również na żądanie, obowiązani przekazywać począwszy od 1 lipca 2018 roku:

Wszystkie wiodące programy księgowe ułatwiają generowanie takich plików, aby móc je następnie przekazać na rządowe serwery. Dla ASK-Finance Sp. z o.o. okres przejściowy pozwolił przystosować użytkowane rozwiązania informatyczne do generowania JPK. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów poszerzyliśmy tym samym oferowane usługi i wszystkie czynności w zakresie JPK wykonujemy za naszych Klientów.

Partnerzy: