Zarząd i udziałowcy

Anna Szafarczyk-Kasicka


Prezesem i głównym udziałowcem Spółki jest Anna Szafarczyk-Kasicka, posiadająca certyfikat uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 2335/2003.

Jest absolwentką studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Menadżerskich Studiów Podyplomowych opartych na strukturze MBA w Szkole Głównej Handlowej oraz Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na Uniwersytecie Śląskim.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 15 lat w spółkach o kapitale zagranicznym. Zajmowała stanowiska Głównego Księgowego, Prokurenta oraz Dyrektora Finansowego.

Jest autorką wielu artykułów publikowanych na łamach Gazety Prawnej oraz autorką książek ?Szczegółowy wykaz obowiązków w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla potrzeb podatku VAT? i ?Odliczenia i zwroty VAT?, wydanych pod szyldem wydawnictwa ODDK.

Specjalizuje się w tematyce podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.

Partnerzy: