Obsługa firm z kapitałem zagranicznym

ASK-Finance Sp. z o. o. kieruje swoją ofertę również na rynek zagraniczny. Znaczna większość obsługiwanych przez nas podmiotów to spółki zależne. Obsługa firm z kapitałem zagranicznym prowadzona jest zgodnie z przedstawionymi zasadami koncernowymi. Raportujemy do udziałowców, zarządów i managerów, dzięki czemu otrzymują oni wiedzę z zakresu sytuacji finansowej obsługiwanych przez nas spółek - wiedzę niezbędną do podejmowania działań operacyjnych przy realizacji wytyczonych celów w działalności zarządzanego czy kontrolowanego przedsiębiorstwa. Prowadzimy obsługę i sprawozdawczość w językach: angielskim, niemieckim i włoskim.

 

Jak pracujemy?

Każdorazowo przy rozpoczęciu współpracy z Klientem, rozpoznajemy stawiane przez niego wymagania - zakres i terminy raportowania. Nasz system księgowy umożliwia nam dostosowanie się do wymogów Klientów i sporządzanie stosownych raportów w językach obcych. Usługi księgowe i inne naszej spółki trafiają do wielu krajów europejskich, z czego kraje Unii Europejskiej stanowią główny kierunek obsługi.Partnerzy: